ҮЛ ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛ
Таны төрсөн нутаг, очиж үзсэнгазр нутаг, өвөө эмээгийн тань өвөлжөө, хаваржааны бууцны арын уул хаданд түүх,соёлын үл хөдлөх дурсгалд тооцогдох зүйлийг та мэдэж байгаа бол бидэнд хандана уу, Бид таны мэдээллийг нэгтгэн 2014 оны 1-р улиралд соёлын өв, түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийг хамгаалах тухай нээлттэй хэлэлцүүлэг хийхэд ашиглах болно. Мэдээллийг дор дурдсан маягаар интернет болон шуудан холбооны хаягаар авч байна.
Таны мэдээлэл
Овог, нэр:  
Холбоо барих утас:  
И-мэйл хаяг:
Дурсгалын мэдээлэл
Дурсгалын төрөл:
Дурсгалын нэр:  
(Та энд бидэнд санал болгож байгаа түүх соёлын дурсгалт зүйлийн орших засаг захиргааны нэгж (аймаг, сум, багийн нэр), болон тухайн дурсгал орших газрын нэр, төв суурин газар (аймаг, сум, баг)-аас аль зүгт, хэдэн км-зайд оршдогийг нөхөж бичнэ үү?)
Аймаг, сум, баг:  
Аймгаас аль зүгт, хэдэн км?
Сумаас аль зүгт, хэдэн км?
Багийн төвөөс аль зүгт, хэдэн км?
(Та энд бидэнд санал болгож байгаа түүх соёлын дурсгалт зүйлийн ерөнхий төрх болон онцлог шинж зэргийг бичнэ үү?)
Дурсгалын тухай товч мэдээлэл: