СОЁЛЫН БАРИМТАТ ӨВ
Танд эцэг өвгөдөөс уламжлагдаж ирсэн бичгийн дурсгал, дүрслэх урлагийн бүтээл болон соёлын баримтат өвд хамаарах бусад дурсгал байгаа бол бидэнд хандана уу. Бид таны мэдээллийг нэгтгэн 2014 оны 1-р улиралд соёлын баримтат өвийн тухай нээлттэй хэлэлцүүлэг явуулахад ашиглах болно. Мэдээллийг дор дурдсан маягтаар интернет болон шуудан холбооны хаягаар авч байна.
Таны мэдээлэл
Овог, нэр:  
Холбоо барих утас:  
И-мэйл хаяг:
Баримтат өвийн мэдээлэл
Өвийн төрөл:
Өвийн мэдээлэл: